top of page

Hva er Yoga?

Yoga er ikke alltid like enkelt å forklare med ord. Dersom du selv praktiserer yoga har du kanskje opplevd det å bli spurt om hva yoga egentlig er, og kanskje er det vanskelig å gi et godt svar? Virkningen av yoga kan egentlig ikke forklares så godt, men må først og fremst oppleves!

Og skal vi virkelig begynne å gå i dybden av hva yoga egentlig er, krever det en laaang avhandling...

Så hva kan vi «kort» si om hva yoga er da?

Yoga er først og fremst en vitenskap, et system, der vi lærer oss å fokusere innover og bli mer kjent med oss selv, her og nå. Gjennom yoga lærer vi noe om hvordan sinnet vårt fungerer og hvordan kroppen og sinnet påvirker hverandre. Vi blir etter hvert også klar over at det eneste vi egentlig kan gjøre noe med, er det som er!

Yoga er dokumentert 5000 år tilbake i tid, og stammer fra India. På grunn av den østlige opprinnelsen blir yoga ofte sett i sammenheng med mye annet fra Østen, også religioner som Buddhisme og Hinduisme. Det er imidlertid viktig å understreke at yoga i seg selv ikke er en religion, men en praksis.

I de fleste yogaklasser blir vi likevel påminnet disse historiske tilknytningene i form av navn på posisjoner, mantras, musikk og bruk av røkelse for eksempel.

På begynnelsen av 1900-tallet ble yoga introdusert til vestlige land, og har de siste vel 100 årene utviklet seg i mange ulike retninger. Vi kan se for oss et stort, gammelt tre, med en tykk stamme og mange greiner. Alle greinene har utgangspunkt i den samme sterke, stammen – men vokser i mange ulike retninger. Videre kan vi tenke at tradisjonelle retninger som for eksempel Ashtanga yoga befinner seg i den tykke stammen, Vinyasa-former er tykkere greiner mens «nyere» retninger som latteryoga, karaoke-yoga og doga (yoga med hund) er tynnere greiner :)

Yoga er med andre ord veldig variert og spenner seg fra veldig fysisk krevende øvelser for deg som liker å svette mye, til en helt stille, meditativ praksis som kan bidra i rehabilitering og til å dempe uro, stress og smerter.

For noen er Yoga mest en treningsform, for andre en livsstil. Vi kan imidlertid si at den som begynner en yogapraksis, uansett motivasjon, vil oppleve virkninger på mange felt i livet.

Hva yoga er for deg, er en personlig opplevelse.

Ordet Yoga betyr union, eller enhet, og handler om å forene kropp, sjel og sinn. Yoga lærer oss at alt har en sammenheng, og vi lærer oss å se at kroppen påvirker hodet, like mye som hodet påvirker kroppen. Vi bruker ulike metoder som pust, bevegelser, blikk og oppmerksomhet/fokus til å «samle» oss, og være mer tilstede i øyeblikket. Dette påvirker blant annet nervesystemet vårt, og kan gi en følelse av ro og tilstedeværelse som vi kanskje ellers ikke opplever så mye av i hverdagen. [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

Yoga drar oss ned i igjen til det som skjer her og nå. Vi tar en liten pause fra det å alltid være «på» og øver oss på å bare «være». Vi skal ingen steder, det er ingen konkurranse, det er ingenting vi skal prestere for vi er bra nok som vi er. Derfor kaller vi det å praktisere – å øve, (istedenfor at vi trener til noe). [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

Alle kan praktisere yoga! Å si at du er for stiv til å begynne, er det samme som å si at du for skitten til å vaske deg :)

Ved å ta utgangspunkt i der du er, og ved å praktisere jevnlig, åpner kroppen seg litt etter litt og du blir etter hvert mer fleksibel (både i kroppen og sinnet.)

"Kan du puste, kan du praktisere yoga"

Når vi etter hvert bygger opp en regelmessig yoga-praksis opplever vi virkelig fordelene med yoga. Vi kan for eksempel oppleve; økt selvfølelse, tilfredshet, tilstedeværelse, mindre stress, bedre konsentrasjon, økt tålmodighet, større bevegelighet, økt balanse og generell kroppskontroll og vi blir sterkere både i kroppen og hodet. I tillegg til dette kan yoga ha en forebyggende effekt på sykdommer, skader og fysiske og mentale plager.

I hverdagen vår som ofte inneholder stress, forventningspress, høye krav, og multi-tasking er yoga en fin måte å koble av på. Og kanskje lærer du også noe du kan ta med deg inn i hverdagen for å gjøre den litt bedre.

Som med alt annet er det viktig å prøve ut selv, og se hva Yoga er for deg, og hva du har behov for i livet ditt akkurat nå. På YamYoga kan du finne en form som passer for deg.

«Yoga is not just stretching, just breathing, or just meditation. It is not just crossing your legs, closing your eyes, putting your thumbs and forefingers together and chanting Om. And it is certainly not a cult or religion. I like to describe Yoga as a natural, do-it-yourself prescription for good health and stress management that is needed now more than ever in our demanding, stress-filled lives.

Yoga focuses on healing the whole person and views the mind and body as an integrated unity, which is why it is called a mind-body science. It teaches that, given the right tools and the right environment, the mind-body can find harmony and heal itself. Yoga calms and relaxes the mind, strengthens and tunes the body, and brings them into harmony with one another.»

Larry Payne PhD & Richard Usatine MD

Yoga Rx © 2002, pgs 4-5

Publiserte innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søkeord
Følg oss
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Snapchat - Black Circle
bottom of page